Calitatea de membru

Poate deveni membru al Asociației orice persoană fizică, indiferent de sex, naționalitate, apartenență politică sau credință religioasă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:
– este de acord cu statutul [PDF 35 KB] şi regulamentul [PDF 133 KB] asociației;
– doreşte să sprijine realizarea obiectivelor asociației şi să participe direct la realizarea acestora;
– a contribuit, în prealabil, la activități organizate/coordonate de asociație, iar conduita respectivei persoane a fost apreciată de către Consiliul Director ca nefiind contrară scopului asociației;
– nu este membru al altor organizații ale căror scopuri şi activități vin în contradicție cu scopul asociației;
– nu a suferit condamnări penale definitive.
 
Persoanele care doresc să devină membri vor transmite prin e-mail la: office[at]asociatiamontanacarpati.ro o adeziune [PDF 81KB] completată şi semnată, împreună cu o copie a buletinului/cărții de identitate.
 
* Cotizația anuală este 120 lei/membru şi se plăteşte în fiecare lună decembrie pentru anul următor.